Splošni pogoji

SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki upravljalca

Upravljalec te spletne strani je:

Naziv: ARLEN, dejavnosti za nego telesa in druge storitve d.o.o.
Naslov: Letoviška pot 12
Pošta in kraj: 6000 Koper
Davčna številka: SI 66814111
Matična številka: 3595579000
Kontaktni elektronski naslov: info@arlen.pro
Kontaktna telefonska številka: +386 40 880 820
Podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco: Podjetje je vpisano v sodni register dne 17.8.2009.

 

Spletno mesto

Pogoji poslovanja so namenjeni obiskovalcem spletnega mesta: www.ck.si.

 

Zakonodaja

Za presojo teh pogojev poslovanja se uporablja slovenska zakonodaja.

Pogoji poslovanja so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. list št. 83/2001 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Ur. list št. 98/2004 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. list št. 96/2009 in sprem.), Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKOM-1, Ur. list št. 109/2012 in sprem.), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Ur. list št. 16/2007 in sprem.), Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. list št. 98/2004 in sprem.) ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

 

Pravna načela

 1. Upravljalec spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo.
 2. Upravljalec ravna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.
 3. Upravljalec spoštuje načelo jasnosti in s temi pogoji poslovanja jasno in razumljivo obvešča obiskovalce o njihovih pravicah.
 4. Upravljalec spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo. Varstvo osebnih podatkov ima upravljalec urejeno v Pogojih zasebnosti, ki so objavljeni na spletni strani in so obiskovalci z njimi vnaprej seznanjeni.

 

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Pomen uporabe spletnega mesta

Uporaba tega spletnega mesta pomeni:

1. ogledovanje vsebin na spletni strani,

lahko pomeni pa tudi:

2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,
3. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

 

Pravila uporabe spletnega mesta

Obiskovalci morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode.

Prepovedano je:

 1. kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
 2. kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
 3. spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
 4. spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
 5. spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
 6. namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
 7. uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer),
 8. uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut,
 9. izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

 

Odgovornosti obiskovalca

 1. Obiskovalec je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pogoji poslovanja.
 2. Obiskovalec je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali upravljalcu namerno ali iz malomarnosti.
 3. Obiskovalec lahko obvesti upravljalca o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja upravljalec zaradi zunanjih vzrokov ne zazna. Ko upravljalcu lahko nastane škoda, pa je obiskovalec to dolžan nemudoma storiti.

 

Odgovornosti upravljalca

Upravljalec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere nima vpliva. Upravljalec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin.

Upravljale ne prevzema odgovornosti in obiskovalec ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:

 1. škode, ki jo utrpi obiskovalec ob nepravilni uporabi spletnega mesta ali ob neupoštevanju teh pogojev poslovanja,
 2. slovničnih napak v besedilih,
 3. če spletno mesto ne deluje 24ur/7 dni na teden 100%,
 4. neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),
 5. povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih upravljalec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

 

AVTORSKE PRAVICE

Besedila na spletni strani

Vsebine in besedila na spletni strani upravljalca je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med upravljalcem  in obiskovalcem, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

 

Fotografije in avdiovizualna dela na spletni strani

Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so avtorsko delo upravljalca in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med upravljalcem in obiskovalec, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

 

Pravni dokument

Besedilo teh pogojev poslovanja je v posesti upravljalca in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom brez pisnega soglasja lastnika informacijskega sistema, ki za upravljalca vzdržuje pogoje poslovanja, razen izjem, ki jih dopušča zakon.

  

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pogojev poslovanja

Pogoji poslovanja veljajo za vse obiskovalce spletnega mesta upravljalca.

 

Krajevna veljavnost

Pogoji poslovanja veljajo za vse obiskovalce, ne glede na državo dostopa obiskovalca.

 

Spremembe pogojev poslovanja

 1. Upravljalec pogoje poslovanja redno posodablja z zakonskimi spremembami.
 2. Upravljalec si pridržuje pravico do občasnih vsebinskih popravkov in sprememb pogojev poslovanja.
 3. Upravljalec bo svoje obiskovalce obveščal o pomembnih spremembah pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
 4. Upravljalec zagotavlja arhiv sprememb pogojev poslovanja, ki je vsakemu obiskovalcu dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov upravljalca.

 

Reševanje sporov

Upravljalec in obiskovalec se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Upravljalec ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, zato se lahko potrošnik v primeru nerešenega spora obrne na organ alternativnega reševanja sporov. Obiskovalec lahko izbere alternativno obliko reševanja spora in svoje pravice uveljavlja preko spletišča: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

Nacionalna kontaktna točka za dodatne informacije je določena v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kontaktni elektronski naslov je: nkt.mgrt@gov.si. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu upravljalca.

 

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 18. 9. 2021 14:53